Så behandlas dina personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter inom Sveriges Elevkårer

När du blir medlem godkänner du att:

 • Sveriges Elevkårer får spara dina personuppgifter i två år.
 • Statliga myndigheter och revisorer för Sveriges Elevkårer får granska dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra.
 • Få ut en utskrift med all information som Sveriges Elevkårer sparat om dig.
 • Få dina uppgifter rättade om de är fel.
 • Få uppgifter om dig raderade.

Det görs genom att skicka e-post till info@sverigeselevkarer.se eller ringa 08 – 644 45 00 och berätta vad du vill.

Sveriges Elevkårer använder dina personuppgifter till att:

 • Söka bidrag från MUCF och landsting/regioner för varje medlem och varje förening.
 • Göra ringkontroller för att veta att medlemmarna är med i föreningen.
 • Låta revisorer för Sveriges Elevkårer slumpa fram ett antal föreningar och kontrollera att personuppgifterna stämmer.
 • Ta fram relevant statistik för Sveriges Elevkårer.
 • Kunna skicka ut information och be om svar på enkäter.

Hulebäcks Elevkår ansvarar för att:

 • Aldrig lämna ut dina personuppgifter utan att du har godkänt det.
 • Vara försiktiga så att ingen utanför föreningen kan ta del av dina personuppgifter.

Har du frågor om Sveriges Elevkårer och Dataskyddet för dina uppgifter kontakta dataskyddsombudet för Sveriges Elevkårer via info@sverigeselevkarer.se eller Hulebäcks Elevkår via info@hulekaren.

Kontaktuppgifter

info@hulekaren.se

Du kan kontakta oss via denna mail om du inte vill använda kontaktforumläret!