Självklart ska treornas sista år på Hulebäck kickas igång med en fest! Kick-offen äger årligen rum i början av höstterminen för skolans alla treor. För att göra kvällen extra rolig och minnesvärd hålls den tillsammans med andra skolor - dessa varierar från år till år, men den har innan varit med till exempel Hvitfeltdska, Polhem och Schillerska - för att nämna några. Detta är en fest du som trea garanterat inte får missa!